Gogoetak

Bilatzaile honi esker, Arizmendiarrietaren Gogoeten artean bilaketak egin ahalko ditugu, bertan identifikatu ditugun "balioen", "interes-taldeen" edo "gako hitzen" arabera. "Dimentsioa" balioaren esanahiaren luzapena da, bere baitan hartzen duen arloari dagokiona (adibidez, "garapena" izeneko balio "etiko-moralak" bi dimentsio ditu, "arduratsua" eta "soziala"). Gainera, multzokako eskema bat ere garatu dugu, non balioak agerpen-frekuentziaren arabera erakusten diren eta kidetasunaren arabera taldekatzen diren ("multzoak" deitu ditugu).

Informazio gehiago.

Bilaketa

Garbitu datuak